Производство на палети

“BG PALLETS” е новото име на „Дървоекспорт” ООД- българо-гръцка фирма с предмет на дейност тясно специализиран в производството на палети.

Производствените сгради са модерно образувани с две автоматизирани поточни линии за производство на палети, с капацитет 3000 броя/8 часа.

Производството е съобразено с изискванията на клиента- зададени технически параметри, скици иличертеж. Възможностите на фирмата позволяват да бъдат произведени всякакъв вид палети, бокс- палети или друг тип опаковачен материал. Процеса напроизводство и доставка на палети е независим от съществуващите метеорологични условия в страната, което дава възможност да се поддържа посоченият капацитет през цялата година.

Фирмата притежава разнообразен прак от МПС-та, позволяващ свобода на фирмата да извършва самостоятелно всякакъв вид допълнителна дейност по добив, товаро- разтоварна дейност на дървен материал, както и транспортиране на материал и готова продукция до всяка точка на страната.

Сертификати:

  • Член на Европейската Асоциация на производителите на палети, за което притежаваме Сертификат за качество, издаден от EPAL с код за производство на EPAL EUR палети BG – 003
  • Сертификат по ISO 9001- 2000 от SGS България за производство на палети и дървен опаковачен материал.
  • Притежава две камери за извършване на термично третиране, съгласно изискванията на „Стандарт 15”- ISPM # 15 и е сред първите в България сертифицирани от МЗГ- НСПЗ да извършва термично третиране на дървен опаковачен материал.